Nabór 2017 Powtórki z czwórki DZIENNIK LIBRUS POCZTA GALERIA PLAN LEKCJI BIBLIOTEKA Facebook Strona główna

17 lutego, 2015 - Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

17 lutego w Czytelni Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim – poetą, historykiem Kościoła, działaczem społecznym, opozycjonistą z czasów PRL.

7

8

9

Po przedstawieniu Gościa i wręczeniu mu pamiątkowej podobizny przez dyr. Włodzimierza Grabowskiego

2

ks. Isakowicz-Zaleski wygłosił wykład, w którym poruszył bolesne dla Ormian (spośród nich wywodziła się matka księdza) i Polaków dzieje. Miało to związek z przypadającymi w tym roku rocznicami masakry ludności ormiańskiej z lat 1915-1917 i wymordowania polskich mieszkańców sześciu wschodnich województw ówczesnej Polski (wchodzących w skład Wołynia, Galicji Wschodniej Lubelszczyzny i Polesia) przez Ukraińców z OUN-u, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów powiązanych ze Stepanem Banderą, oraz UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii). Wydarzenia między 1943 a 1945 rokiem określane są mianem Zbrodni Wołyńskiej.

3

5

6

Nie zabrakło czasu na podpisywanie książek.

10

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Telewizji Szkolnej działającej w naszym gimnazjum: Joanna Wojtasik z IIg, która przeprowadziła z ks. Isakowiczem-Zaleskim wywiad, oraz Roman Dolata (opiekun).

1

11

Zdjęcia: Joanna Wojtasik, Roman Dolata, Biblioteka PublicznaZostaw komentarz

Spam protection by WP Captcha-Free