Nabór 2017 Powtórki z czwórki DZIENNIK LIBRUS POCZTA GALERIA PLAN LEKCJI BIBLIOTEKA Facebook Strona główna

Biblioteka szkolna

“Gim4book” odsłona druga

Zakończyły się kolejne działania w ramach projektu biblioteki szkolnej „Gim4book”. Klasy III wykonały ciekawe, pracochłonne, estetyczne, a czasami nawet śmieszne, artystyczne okładki zniszczonych książek. Prace te powstawały pod opieką pana J. Gębusia podczas zajęć technicznych.

Również klasy III miały możliwość wykonania prac plastycznych pt.: „Książka w moim otoczeniu”. Tym razem pod  opieką pana L. Łukawskiego.

Dziękujemy Wam za zaangażowanie, wkład pracy, a przede wszystkim  za to, że potrafiliście się tak dobrze przy tym bawić ;)

Wszystkie prace zgromadzone są w bibliotece, a zaprezentowane zostaną podczas wieczoru „Epicko, Lirycznie”, który odbędzie się 28 marca w naszej szkole. Poniżej prezentujemy próbki Waszych talentów.

Slajd6 Slajd5 Slajd4 Slajd3 Slajd2 Slajd1

 

Sleeveface – ubieramy się w książkę – rozstrzygnięty!

PRACE UCZNIÓW kodowanie 001 IMG_0482 IMG_0464 IMG_0457 IMG_0427 IMG_0422 IMG_0401

„Sleeveface – ubieramy się w książkę” to nazwa Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego zorganizowanego przez bibliotekę Gimnazjum nr 4, którego rozstrzygnięcie odbyło się 16 grudnia 2016 r., w obecności Naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Jolanty Maćkowiak, Dyrektora Andrzeja Knopińskiego oraz zaproszonych gości.

Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii metodą sleeveface, której elementem jest okładka książki, czasopisma lub płyty wkomponowana w taki sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki.

Każda praca charakteryzowała się taką pomysłowością, oryginalnością, nakładem pracy i cierpliwością autora, że komisja konkursowa nie była w stanie jednoznacznie wyłonić zwycięzców. Dlatego też organizatorzy zadecydowali, że zwycięzcami zostaną wszyscy uczestnicy i każdy z nich otrzyma nagrodę. Upominkami były kubki z grafiką zawierającą, między innymi, konkursową fotografię danego uczestnika podpisaną jego imieniem, którą opracował p. Leszek Moskwa. Dzięki niemu również, o tak wysokim poziomie wszystkich prac, uczestnicy i goście mogli się przekonać oglądając filmową prezentację:

W konkursie udział wzięło 35 uczestników w przedziale wiekowym od II klasy szkoły podstawowej do III gimnazjalnej, z 10 szkół. Po rozdaniu nagród każdy miał możliwość wykonania artystycznej okładki książki. Pozycje te znalazły swoje honorowe miejsce w bibliotece Gimnazjum nr 4, a część z nich stanie się nawet świątecznymi prezentami.

Konkurs jest elementem dużego projektu czytelniczego pn. „Gim4book” realizowanego w tym roku szkolnym przez bibliotekę Gimnazjum nr 4. Oprócz tegoż konkursu działania projektowe obejmują również: wywiady czytelnicze z przedstawicielami różnych grup zawodowych i społecznych, spotkania autorskie, międzypokoleniowe dzielenie się propozycjami czytelniczymi, prace plastyczne pt. „Książka w moim otoczeniu”, wykonywanie artystycznych okładek książek oraz wieczór poetycki.

Organizatorzy konkursu: Pan Leszek Moskwa i Pani Monika Płonka.

 XII Spotkanie z… Aleksandrą Wienicką

 

6 5 4 3 2 1 7

1 grudnia 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej bibliotece Aleksandrę Winiecką, absolwentkę Gimnazjum nr 4, autorkę książki pt. „W krainie strachu”.

Spotkanie autorskie Oli było kolejnym – dwunastym – z cyklu „Spotkań z…”, które nasza biblioteka organizuje od 2002 roku. Od tylu lat staramy się promować talenty i zdolności naszych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Zapraszamy także uznanych w regionie i kraju twórców. W tym roku mogliśmy po raz pierwszy zaproponować widowni wygodne fotele, zakupione do czytelni dzięki środkom z Urzędu Miasta – za co dziękujemy.

Podczas spotkania, tradycyjnie prowadzonego przez p. Wojciecha Kałużę, mogliśmy wysłuchać fragmentów książki oraz innej twórczości Oli, która skutecznie przeniosła nas w Jej literacki świat. W międzyczasie uczestnicy spotkania zadawali dużo wnikliwych pytań dotyczących samej książki i warsztatu pisarskiego, ale również życiowych planów i zainteresowań honorowego gościa. Na zakończenie Autorka podarowała każdemu z uczestników darmowy egzemplarz „W krainie strachu” opatrzony Jej autografem.

Zachęcamy społeczność Gimnazjum nr 4 do ujawniania i rozwijania swoich talentów, nie tylko pisarskich.

Z przyjemnością zaprezentujemy je podczas kolejnych „Spotkań …”

 

 

SLEEVEFACE – UBIERAMY SIĘ W KSIĄŻKĘ!

 SLEEVEFACE to zdjęcie, którego elementem jest okładka książki, czasopisma, płyty CD, DVD lub winylowej –  wkomponowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenie sylwetki fotografowanej osoby z  dobraną wcześniej grafiką.

Zapraszamy kreatywnych uczniów do udziału w konkursie na wykonanie twórczego i zaskakującego sleeveface!

WYBIERZ CIEKAWĄ OKŁADKĘ, ZRÓB INTERESUJĄCY SLEEVEFACE

I  OTRZYMAJ NAGRODĘ !

 Po pierwsze: zrób zdjęcie z wykorzystaniem okładki książki, czasopisma, płyty winylowej, CD lub okładki filmu, zgodnie z założeniami projektu sleeveface.

Po drugie: wykonaną fotografię prześlij na  e-mail: bibliotekag4@interia.pl  do dnia 5 grudnia  2016 r., w treści wiadomości wpisując szkołę, imię i nazwisko oraz klasę.

REGULAMIN

Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim.

Cele konkursu

1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką okładki książki i czasopisma oraz zachęta do poświęcenia uwagi ich treściom.

2. Doskonalenie umiejętności  posługiwania się technologiami cyfrowymi.

3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

4. Rozbudzenie zainteresowania zbiorami bibliotecznymi.

Postanowienia ogólne

1.   Konkurs trwać będzie od  7 listopada 2016  r. do   5 grudnia 2016 r.

2.   Skierowany jest on do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz I – III gimnazjum.

3. Żeby wziąć w nim udział należy wykonać fotografię z wykorzystaniem okładki książki, czasopisma (ew. płyty CD, DVD lub winylowej) zgodnie z założeniami projektu sleeveface. Uczestnicy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych oraz prywatnych.

4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

* format zapisu: JPG,

* plik podpisany imieniem, nazwiskiem, klasą oraz szkołą uczestnika,

* rozmiar: 500 kB – 3 MB,

* wyrazistość pozwalającą na odbiór i interpretację obrazu,

* dopuszczalne jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni-bieli, o ile jest to niezbędne do stworzenia harmonijnej całości. Nie należy modyfikować fotografii w żaden inny sposób (stosując np. montaż lub metodę kluczowania).

5. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić jedną fotografię cyfrową.

6. Należy przesłać ją na adres e-mail: bibliotekag4@interia.pl do dnia 5 grudnia  2016 r. W treści wiadomości należy wpisać szkołę, klasę, imię oraz nazwisko osoby zgłaszających projekt.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych
z tematyką Konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

8. Zgłaszane  zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

9. Przesłanie fotografii do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy konkursowej oraz danych osobowych   na cele Konkursu.

10. Komisja nagrodzi i wyróżni  najciekawsze prace pod względem artystycznym w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjum.

11. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteki Gimnazjum nr 4 oraz stronie szkoły w zakładce BIBLIOTEKA.

ZAPRASZAMY!

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek     8.00 – 16.00

Wtorek              8.00 – 15.30

Środa                8.00 – 15.00

Czwartek           8.00 – 15.00

Piątek                8.00 – 15.00

 

 

Biblioteka szkolna posiada własną stronę internetową: www.4gim.pl/biblioteka/ Można na nią wejść poprzez menu górne na stronie głównej szkoły.

zn sr 1

Ale  krótko o nas:

  • 10 tysięcy książek,
  • bogaty wybór czasopism  (Victor, Mówią wieki, Komputer Świat, Poznaj Świat, Focus, Wiedza i Życie….),
  • praktyczny księgozbiór podręczny,
  • 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (przekazane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego)
  • skanery, nagrywarki, drukarki, ksero, magnetofon, TV, DVD, VIDEO,
  • zbiory multimedialne (kasety AUDIO, VIDEO, płyty DVD, CD z licznymi filmami i programami dydaktycznymi),
  • zbiór książki mówionej.

Duży wybór zajęć i imprez okołobibliotecznych (szkolne i międzyszkolne konkursy, lekcje w Bibliotece Publicznej, projekty interdyscyplinarne realizowane poza szkołą, akcje charytatywne, spotkania autorskie w szkole i poza nią, promowanie utalentowanych uczniów i nauczycieli…)

Z biblioteki szkolnej, za pośrednictwem naszych uczniów, mogą również korzystać członkowie ich rodzin.

Serdecznie zapraszamy :-)

 

Biblioteka szkolna Gimnazjum nr 4

w Ostrowie Wielkopolskim

 

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Opieranie się o regały biblioteczne jest surowo zabronione z uwagi na maksymalne obciążenie, jakiemu podlegać mogą półki.

Każde urządzenie, mebel oraz przedmiot znajdujący się w bibliotece powinien być używany tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Wszystkie komputery znajdujące się w bibliotece do sieci elektrycznej włącza i wyłącza bibliotekarz.

Nie należy pracować przy maksymalnej jaskrawości i kontraście ekranu monitora. Parametry ustawia bibliotekarz.

Na stanowisku komputerowym nie wolno jeść i pić płynów.

Manipulowanie przewodami i złączami na stanowisku jest zabronione.

Wszelkie uwagi dotyczące działania sprzętu należy przekazywać bibliotekarzowi.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji i ustawieniach sprzętu komputerowego.

W bibliotece obowiązują podstawowe normy i zasady bezpiecznego i kulturalnego  zachowania.

Regulamin

 Z biblioteki oraz czytelni szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie).

Biblioteka organizuje różnorodne akcje i imprezy czytelnicze, w których udział mogą brać wszyscy czytelnicy oraz zaproszeni goście.

W bibliotece obowiązuje zasada wolnego dostępu do półek.

Każde wypożyczenie rejestrowane jest w programie bibliotecznym Sowa.

Możliwe jest wypożyczenie e-czytnika z książkami w postaci elektronicznej.

Nie obowiązują ilościowe limity wypożyczeń książek.

Lektury szkolne należy oddać niezwłocznie po zakończeniu pracy z nimi, w celu umożliwienia dalszych wypożyczeń.

Podręczniki szkolne, w nieuszkodzonym stanie, należy oddać w terminie wyznaczonym przez bibliotekarzy (najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego).

Biblioteka udostępnia zbiory również na czas ferii zimowych oraz wakacji letnich.

Korzystanie z komputerów i pozostałego sprzętu w bibliotece dozwolone jest tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela lub bibliotekarza.

Za ład i porządek na stanowiskach pracy odpowiedzialni są pracujący przy nich uczniowie.

Uczeń kończący naukę oraz nauczyciel kończący pracę zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych pozycji.

Wszyscy uczniowie, którzy dokonali złośliwie lub rozmyślnie zniszczenia lub kradzieży, są odpowiedzialni wobec szkoły i pracowni, tak materialnie jak i moralnie.

Zniszczoną lub zagubioną pozycję czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie odkupić.