Nabór 2017 Powtórki z czwórki DZIENNIK LIBRUS POCZTA GALERIA PLAN LEKCJI BIBLIOTEKA Facebook Strona główna

Historia szkoły

Slajd1

Slajd2 Slajd3Slajd4

Slajd4

Slajd5

Slajd6

Slajd7

Slajd8Slajd9

Slajd9

Slajd12

Slajd13

Slajd14

Slajd15

Slajd16   Slajd17 Slajd18  Slajd19    Slajd20  Slajd21

Slajd21

Slajd22 Slajd23

Slajd24 Slajd25 Slajd26 Slajd27 Slajd28

Slajd29

Slajd30  Slajd31

 Slajd32

Slajd33

 Slajd34

Slajd35

Slajd36

Slajd37

Slajd38

Slajd39

Slajd40

Slajd41

Slajd42 Slajd43

Slajd44 Slajd45

Slajd46  Slajd47

Slajd48 Slajd49

Slajd50 Slajd51

Slajd52 Slajd53

Slajd54 Slajd55

Slajd56

Historia Gimnazjum nr 4

W dniu 11 marca 1999r. Uchwałą Rady Miasta numer VII/63/99 podjęto decyzję o założeniu publicznego Gimnazjum Nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 171, czego potwierdzeniem jest Akt Założycielski Szkoły Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Budynek, w którym zlokalizowano gimnazjum był siedzibą likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Księcia Antoniego Radziwiłła.

Budynek od samego początku nie spełniał wymaganych standardów lokalowych
w związku z czym podjęto decyzję o rozbudowie. Stary budynek szkoły posiadał tylko 5 pełnowymiarowych sal lekcyjnych i kilka pomieszczeń za takie służących, niewielki sekretariat i pokój nauczycielski. Od strony południowej znajdowało się pełnowymiarowe trawiaste boisko do gry w piłkę nożną, z którego korzystała szkoła oraz miejscowy klub piłkarski Centra Zacharzew. W szkole brakowało: pracowni komputerowej, sal do nauki języków obcych, pracowni fizycznej i chemicznej
z prawdziwego zdarzenia i co najważniejsze sali gimnastycznej.

»

Budowa nowej części dydaktycznej

Głównym pomysłodawcą dobudowania nowego budynku szkoły był członek Rady Miasta Alojzy Motylewski. Społeczność lokalna, z radnym na czele, w dużym stopniu przyczyniła się do rozpoczęcia inwestycji. Dnia 19 września 1999r. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i technicznego budynku sali sportowej. Ostatecznie wykonawstwo projektu powierzono Zespołowi Autorskiemu WM-RT Ostrów Wlkp. w osobach Wiesława Motyla i Radosława Torzyńskiego.

Forma architektoniczna projektowanych obiektów mimo zastosowania współczesnych technologii materiałów budowlanych oraz nowoczesnej bryły budynku harmonizuje ze starym budynkiem szkoły, w którym ze względu na jego zabytkowy charakter nie można było dokonywać żadnych większych zmian. Charakterystycznym elementem wystroju zewnętrznego projektowanej szkoły jest front wejściowy podkreślony nawiązującym do starej szkoły szczytem oraz fragmenty elewacji wykonane
z klinkieru.

Obiekt zaprojektowano na rzucie 5 zwartych prostokątów oznaczonych na projekcie literami A, B, C, D, E.

Części A i B to dwukondygnacyjne budynki dydaktyczne. Zawierają one sale dydaktyczne, część administracyjną, techniczną oraz niezbędne pomieszczenia gospodarczo porządkowe. W części A zlokalizowano główne wejście do szkoły zaś
w części B – niezależne wejście do sali sportowej.

Część C to sala sportowa o wysokości ok. 14 m z pomieszczeniami pomocniczymi oraz zlokalizowaną nad nimi widownią dla około 400 osób. Zaprojektowano pełne wymiary boisk do gier zespołowych.

Część D to jednokondygnacyjny budynek stołówki dla 50 osób z pełnym zapleczem kuchennym.

Część E to adaptowany na potrzeby gimnazjum stary budynek szkoły. Zmiany
w tym budynku ograniczono do niezbędnego minimum.

Zespół obiektów szkolnych zaprojektowano w sposób umożliwiający niezależne korzystanie z jego poszczególnych części[2].

Dnia 7 lutego 2000r. został ogłoszony przetarg na budowę części dydaktycznej (segmentów A i B), których wykonanie powierzone zostało Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego z Ostrowa Wielkopolskiego. Podpisanie umowy nastąpiło
w marcu 2000 r. Strony reprezentowali: Andrzej Knopiński (dyrektor Gimnazjum nr 4) oraz Stanisław Pułkownik i Roman Pułkownik (PBO).

Funkcję inwestora zastępczego powierzono Pawłowi Orleańskiemu, funkcję inwestora środowiskowego Alojzemu Motylewskiemu, nadzorem budowlanym zajął się Zbigniew Tomicki, a kierownikiem budowy został Leszek Wojticsek.

Szkoła wybudowana została w rekordowym tempie – pięciu miesięcy. Na początku kwietnia przejeżdżając obok starego budynku, widać było puste pole, natomiast w połowie maja stały już mury do wysokości pierwszego piętra. Budowę rozpoczęto 4 kwietnia 2000 r. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 27 maja 2000r. Wydarzenie to uświetniła swoją obecnością ówczesna Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Irena Dzierzgowska.

Dnia 18 sierpnia 2000 r. nastąpiło oddanie do użytku części dydaktycznej budynku
z 16 salami lekcyjnymi, w tym z 5 pracowniami specjalistycznymi: fizyczną, chemiczną, informatyczną i dwoma pracowniami języków obcych. Punktualnie
1 września 2000r. szkoła otwarła swoje podwoje dla ponad 400 uczniów, którzy tego samego dnia rozpoczęli naukę w nowym budynku. Oficjalne otwarcie oraz poświęcenie szkoły połączone z akademią z okazji Dnia Nauczyciela odbyło się
13 października. Honorowymi gośćmi uroczystości byli:

  • Wicekurator – Andrzej Jęcz,
  • Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Mirosław Kruszyński,
  • Biskup Kaliski – Stanisław Napierała,
  • Przewodnicząca Rady Miejskiej – Aleksandra Kierstein,
  • Naczelnik Wydziału Oświaty – Paweł Rajski ,
  • Radny Miejski – Alojzy Motylewski.

Niespełna dwa lata później oddano do użytku nowoczesną, spełniającą wszystkie standardy salę gimnastyczną z widownią na 400 osób, ale to już osobna historia…

»

Budowa sali gimnastycznej

W lutym 2000 r. ogłoszono przetarg na projekt zamienny budowlany
i wykonawczy sali sportowej Gimnazjum nr 4 (segment C, rys. 2). Zwycięzcą przetargu została Pracownia Architektoniczna Radosław Torzyński (dawne WM-RT), która zaprojektowała wcześniej budynek szkoły. Do pierwotnego projektu dodano pomieszczenia znajdujące się pod halą sportową. Największym, a zarazem najważniejszym pomieszczeniem jest sala kolumnowa, służąca do organizacji imprez, konkursów, apeli itp. Ważnym elementem sali kolumnowej są dwa nowoczesne tory bowlingowe służące zarówno uczniom jak i gościom oraz osobom wynajmującym salę w celu organizacji różnorodnych imprez. Poza tym powstała nowoczesna i dobrze wyposażona siłownia oraz dwie pełnowymiarowe sale dydaktyczne i pomieszczenia magazynowe.

W kolejnym przetargu wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PREBET S.J. Wiesława Jaśkowiaka z Ostrowa Wielkopolskiego, z którym dnia 25 stycznia 2002r. podpisano umowę inwestycyjną. Inwestorami Nadzoru zostali Zbigniew Tomicki, Janusz Królikiewicz oraz Henryk Wodniczak, a Kierownikiem Budowy Witold Ignaczak.

Oddanie sali do użytku nastąpiło w maju 2002 r., a oficjalne otwarcie zostało połączone z uroczystością inauguracji roku szkolnego 2002/2003.

Arena sportowa o wymiarach 44,10 m długości, 24,45 m szerokości oraz 10,6 m wysokości spełnia wszelkie wymogi dotyczące przeprowadzania imprez sportowych.
W sali znajdują się boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa, piłkę nożną autową czy kometkę. Możliwy jest podział sali na trzy boiska przy pomocy elektrycznie przesuwanych kotar, co umożliwia uprawianie w tym samym czasie różnych dyscyplin i ułatwia prowadzenie lekcji wychowania fizycznego. Widownia na 410 osób daje możliwość uczestnictwa publiczności w imprezach sportowych. Dzięki temu w chwili obecnej rozgrywane są tutaj mecze pierwszoligowej drużyny koszykówki kobiet, pierwszoligowej drużyny piłki ręcznej mężczyzn oraz treningi ekstra ligowej drużyny koszykówki mężczyzn. Z sali korzysta również społeczność lokalna osiedli nr 9 i 10, organizując tu liczne turnieje, imprezy i spotkania.

»

Budowa stołówki szkolnej

Kolejną częścią budynku szkolnego, która ma duże znaczenie
w funkcjonowaniu szkoły jest stołówka szkolna. Projektantem tej części, tak jak
w przypadku dwóch poprzednich czyli części dydaktycznej i sali sportowej była Pracownia Architektoniczna Radosława Torzyńskiego.

Wykonawcami poszczególnych etapów budowy były trzy firmy:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Budowlane UNIBUD z Kalisza, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PREBET S.J. z Ostrowa Wielkopolskiego. Inwestorem Nadzoru został Zbigniew Tomicki, a Kierownikami Budowy Paweł Olszak, a następnie Andrzej Krysiak.

Od września 2004 r. stołówka szkolna pełni funkcję świetlicy, a kuchnię oddano do użytku 5 marca 2007r.

Sala konsumpcyjna na 50 miejsc umożliwia korzystanie ze stołówki uczniom, nauczycielom oraz klientom abonenckim. Dzięki dużej powierzchni sali, jest również możliwość jej wykorzystywania w celu organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Dodatkowo przewiduje się działalność cateringową
z przeznaczeniem dla szkół, instytucji oraz osób indywidualnych.

Stołówka szkolna serwuje codziennie dwudaniowy ciepły posiłek oraz zapewnia zaplecze gastronomiczne na różnego rodzaju szkolne imprezy typu wigilia, Dzień Edukacji Narodowej czy kawa z okazji Dnia Kobiet.

Część powierzchni sali stołówki szkolnej została zaprojektowana i przeznaczona na stoisko sklepiku szkolnego.

szkoła z lotu ptaka