Nabór 2017 Powtórki z czwórki DZIENNIK LIBRUS POCZTA GALERIA PLAN LEKCJI BIBLIOTEKA Facebook Strona główna

Ubezpieczenie

Procedura zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na rok 2016/2017

Fakt wystąpienia nieszczęśliwego wypadku jakiego doznał uczeń zgłasza do towarzystwa ubezpieczeniowego rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Istnieją trzy sposoby zgłoszenia szkody:

  • drogą internetową (on-line) – zalecane
  • drogą internetową
  • pocztą
  • telefonicznie

Krok 1

Aby zgłosić szkodę drogą internetową należy wybrać stronę www.interRisk.pl  następnie użyć ikony zgłoszenie szkody, a następnie przejść do internetowego zgłoszenie szkody

Krok 2

Następnie wybieramy opcję szkoda na osobie

Krok 3   

Wybieramy opcję szkoda na osobie

Ostatnim krokiem jest elektroniczne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia szkody, który pojawi się na ekranie po wyborze wskazania przedmiotu szkody.

 Innym sposobem zgłoszenia szkody jest:

 wysyłanie scanu wypełnionego druku zgłoszenia roszczeń EDU Plus na adres e-mail:  szkody@interrisk.pl

  • wysłanie ww. druku – zgłoszenia szkody na adres: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
  • zgłoszenia telefonicznego pod nr tel.  (22) 212 20 12.

Procedura zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej