Nabór 2017 Powtórki z czwórki DZIENNIK LIBRUS POCZTA GALERIA PLAN LEKCJI BIBLIOTEKA Facebook Strona główna

Rekrutacja – oferta szkoły na rok 2016/2017

 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym Gimnazjum nr 4 im. Powstańców

Wielkopolskich proponuje przyszłym gimnazjalistom w roku szkolnym 2016/2017 naukę

w klasach:

◊   Klasach ogólnych,

◊   Klasie dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych,

◊   Klasie sportowej  piłki nożnej (10h wychowania fizycznego w ciągu tygodnia)

◊   Klasie sportowej piłki ręcznej (10h wychowania fizycznego w ciągu tygodnia)

◊   Klasie dla uczniów o zainteresowaniach sportowych

     (6h wychowania fizycznego w ciągu tygodnia np. siatkówka, koszykówka i inne)

 

Proponujemy naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.

 

Dokumenty potrzebne do zapisania się do szkoły:

◊     Wydrukowany i podpisany  elektroniczny wniosek

nabor2015

 ◊     Zgłoszenie w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły LUB

wniosek w przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum

 

◊       Wypełnione i podpisane oświadczenie o zamieszkaniu dziecka na terenie miasta

         (jeśli kandydat spoza obwodu szkoły zamieszkuje na terenie Ostrowa Wielkopolskiego)

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka na terenie miasta

 

◊     Wypełnione i podpisane oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności

gospodarczej  (jeśli rodzic/opiekun prawny kandydata spoza obwodu szkoły

        pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w obrębie obwodu szkoły)

  Oświadczenie o zatrudnieniu- prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Wszystkie druki dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Poniżej załączamy dla Państwa dodatkowe dokumenty związane z rekrutacją do klasy

pierwszej gimnazjum

Uchwała Nr XV-162-2015 Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ws. kryteriów naboru

Kryteria naboru do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkoły

Terminarz rekrutacji do gimnazjum 2016-2017